Üyelik Sözleşmesi

Bu forum yeni gelen Ole Hadaşlara yardımcı olmak amacını taşımakta olup aktarılan
bilgiler ile ilgili olarak Türkiyeliler Birliği (İYT) herhangi bir sorumluluk
taşımamaktadır.
Amaç bilgilerin katılımcılar tarafından da paylaşılarak görüşlerin bildirilmesi, soruların
sorulması, farklı durum ve uygulamalar karşısında yeni bilgilerin aktarılmasıdır. Amaç
bu forumun daha da yol gösterici hala getirilmesidir.
Her bölümde verilen ilk genel bilgiler sadece bir fikir verme amaçlı olup ilgili
kurumların kararları doğrultusunda değişiklik gösterebilmektedir. Ole Hadaşların
Misrad ha Aliya ve ha Klita, Misrad ha Pnim, Bituah Leumi gibi kurumlarda bilgilerin
güncelliğini kontrol etmesi önerilir. Katılımcıların paylaştıkları görüşlerden İYT
sorumlu değildir. Ancak yanlış bilgilerin aktarılmaması için gerekli düzeltmeleri yapar.